Αποποίηση ευθύνης
  • Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά.
  • Εάν δεν υπογράψετε το φόρμα συγκατάθεσης, το δείγμα σας δεν μπορεί να αναλυθεί από το εργαστήριό μας.
  • Εάν δεν παρέχετε πληροφορίες στη φόρμα ιατρικού και διατροφικού ερωτηματολογίου, η αναφορά σας δεν μπορεί να ερμηνευτεί σωστά.
  • Δώστε προσοχή στις οδηγίες σχετικά με το πόσο δείγμα πρέπει να παρέχεται. Είναι σημαντικό να παρέχετε το ποσό που εμφανίζεται στις οδηγίες για τη συλλογή του δείγματος.

Αγοράσατε το κιτ υγείας του εντέρου σας;

Ξεκινήστε το ταξίδι σας